Oproep aan alle ouders

Maandag 23 maart 2020

Beste ouders

Beste leerlingen

Geen vakantie, blijven oefenen !

Op vrijdag 13 maart kregen alle leerlingen van de lagere school, schoolwerk mee naar huis. Het is héél belangrijk dat jullie als ouders erop toezien dat ze die oefenbundels maken ! Het gaat om geziene leerstof, dus herhalingsoefeningen.

Daarnaast kregen de kinderen de opdracht om (herhalings)oefeningen online te maken op kweetet.be en bingel.be.

Zijn jullie niet in de mogelijkheid om oefeningen online te maken, laat het ons aub weten (0489/ 31 37 22 of directeur.bseikstraat@sjcaalst.be) ! Dan zorgen wij voor een alternatief.

Blijf op de hoogte: SharePoint

De school voorziet een platform (SharePoint) waarop alle klassen: brieven, oefeningen, tips en filmpjes per klas zullen posten.

Ook de taaljuf en crea-juf zullen hierop oefeningen voorzien.

Hoe geraken jullie hierop ?

Heel simpel !

 1. Klik op onderstaande link.
 2. Open de map/ klas die voor jou van toepassing is.

Afbeeldingsresultaat voor wijzende vinger smiley    link 

Ook de kleuterjuffen kregen een map waarin ze mededelingen, leuke links en tips zullen posten.

Enkele kleuterjuffen zullen ook ‘vloggen’ (in gesloten FB – groepen) om in contact te blijven met de kindjes.

Veel succes !

Haike Vekeman

Directeur

Tips: voorleesverhalen, tekentips voor kleuters en leerlingen lagere school!

Corona update

19 maart

13.00 uur

De verstrengde maatregelen om het coronavirus af te remmen zijn gisterenmiddag ingegaan.

Voor wie moet je opvang voorzien?

 • Zieke kinderen blijven thuis. Wordt een kind ziek op school, dan contacteren we meteen de ouders. We brengen het kind onder in een apart lokaal tot de ouders het komen ophalen.
 • Hou kinderen zo veel mogelijk thuis. Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op. Bij gerede twijfel staat het de school vrij een attest of bevestiging van de werkgever vragen.
 • We voorzien enkel opvang voor kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie …) uitoefenen. Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken. Er wordt momenteel gewerkt aan een concrete vertaling van de federale lijst van cruciale beroepen. Die komt zo snel mogelijk online.

 

Corona update

18 maart 2020

12.00 uur

De school is steeds bereikbaar op het nummer: 0489/ 31 37 22

Beste ouders

De Nationale Veiligheidsraad heeft op dinsdagavond 17 maart, op grond van advies van de wetenschappelijke experten, verstrengde maatregelen in de strijd tegen het coronavirus aangekondigd. Die gaan in op woensdag 18 maart om 12 uur.

Fase 2 van het federaal noodplan blijft van kracht. Doel blijft om de curve van het aantal besmettingen af te vlakken, zodat ons gezondheidssysteem niet overbelast wordt.

 • Wat het onderwijs betreft, heeft de Veiligheidsraad beslist dat de lessen geschorst blijven en dat de scholen in opvang zullen voorzien tot en met vrijdag 3 april. Concreet moeten scholen open blijven voor de opvang van kinderen van ouders die werken in de zogenaamde cruciale sectoren. De federale regering heeft op dit moment nog niet vastgelegd over welke sectoren dat gaat.
 • Onderwijsminister Ben Weyts is, net als de onderwijspartners, bezorgd om de bescherming van het onderwijspersoneel en roept daarom alle ouders op om hun kinderen maximaal thuis op te vangen. Hij roept ook een dringend overleg samen over de toepassing van de richtlijnen van de Veiligheidsraad in het onderwijs. 
 • De ouders die geen beroep kunnen doen op een geschikt alternatief, gaan in overleg met de school om duidelijke afspraken te maken over de opvang. Zodra de cruciale sectoren bekend zijn, kunnen scholen bij gerede twijfel een attest of bevestiging van de werkgever vragen.

Haike Vekeman

directeur

 

CodesCoolJr voor kleuters

Beste ouders

In deze corona-tijden is het niet eenvoudig om kleuters telkens te voorzien van activiteiten.

Daarom wil  CodesCoolJr graag een steentje bijdragen tot het vinden van educatieve activiteiten voor kleuters. Deze activiteiten/apps geven peuters en kleuters de mogelijkheid om zelfstandig of samen met de ouder(s) uitdagende spelletjes te spelen.

Op de website www.CodesCoolJr.be vindt u leuke spelletjes, apps en websites die u direct kan gebruiken. Elke activiteit of app is telkens voorzien van een korte en laagdrempelige instructie. Er is daarnaast een legende voorzien waarbij u kan aanduiden wat voor u van toepassing is en welke activiteiten u wenst te verkrijgen (leeftijdscategorie, besturingssysteem tablet enzovoort). Dit zorgt ervoor dat u niet langer zelf op zoek moet gaan naar passende activiteiten of apps.

Een initiatief van Odisee Hogeschool Aalst

 

Afbeeldingsresultaat voor codeschool

Online oefenplatform voor de lagere school

17 maart 2020

Beste leerlingen

Beste ouders

Zorg voor structuur en zelfdiscipline om dagelijks aan het werk te gaan, oefeningen te maken en te lezen. Enkel op die manier kunnen we de leerachterstand beperken.

De leerkrachten gaven vrijdag 13 maart opdrachtenbundels op papier mee en oefeningen voor op Bingel, het online leerplatform dat we gebruiken op onze school.

Via Bingel kunnen de leerkrachten, de leerlingen (op)volgen van op afstand maar zij zien het ook wanneer de kinderen geen inspanningen doen.

Hebt u vragen hieromtrent, dan kan u bij hen terecht via mail. De mailadressen staan in één van de onderstaande berichten.

Onze school werkt met de methodes Verrekijker voor taal (behalve het eerste leerjaar = Veilig Leren Leren) en Katapult voor wiskunde.

kweetet.be is een online oefenplatform voor onze leerlingen. U vindt er online oefeningen voor taal (Verrekijker) en wiskunde (Katapult) en veel meer.

Bij Verrekijkerbieb vindt u oefeningen rond begrijpend lezen. Zeker doen!

Succes!

Haike Vekeman

directeur

Afbeeldingsresultaat voor kweetet

 

 

Afstandsleren

Eerste leerjaar: oefenbundels 

https://www.uitgeverijzwijsen.be/

Thuis blijven we lezen

Lezen is een basisvaardigheid, daarom is het ontzettend belangrijk dat leerlingen dit blijven oefenen. Van de methode Veilig leren lezen zal elke week een bundel online verschijnen. Deze bundel sluit zowel aan bij de Veilig leren lezen kim-versie als bij Veilig leren lezen 2de maan-versie. Daarnaast gaan we de leerlingsoftware bij de kim- en maanversie gratis voor iedereen beschikbaar stellen.

Ook voor schrijfmethode ik pen! zullen we voor leerjaar 1 oefenbundels aanbieden.

Juf Marjan, juf Yana, juf Aster en juf Karina

Welke zijn de belangrijkste vernieuwingen van de kim-versie?

Corona update

15 maart 2020

14.00 uur

Noodopvang

De school voorziet NOODOPVANG voor enkel gezonde kinderen. De lichaamstemperatuur wordt elke dag bij alle kinderen gemeten. Bij koorts of andere symptomen worden de ouders onmiddellijk gecontacteerd. Wij rekenen er op dat u uw kind(eren) zo snel mogelijk komt ophalen !

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Met hoe minder mensen we samenkomen, waaronder ook leerkrachten, hoe beter.

In deze noodsituatie moeten we met z’n allen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

Alle externe partners, begeleiders, logopedisten worden niet meer toegelaten in de school.

Tarieven opvang

Voor de kinderen die aanwezig zijn, zullen volgende tarieven aangerekend worden (zoals anders).

 • Ochtendopvang:                 07.00 – 08.00 u.                                 € 1.20/ u.
 • Middagopvang:                   12.00 – 13.00  u.                                 € 0.60/ beurt
 • Avondopvang:                     16.00 – 18.00  u.                                 € 1.20/ u.

Lagere school: online leerplatform: BINGEL  en KWEETET    

In de mate van het mogelijk zetten we volop in op digitaal leren om de leerachterstand de komende 3 weken te vermijden.

Alle leerlingen van de lagere school kunnen ongelimiteerd op het online leerplatform: *Bingel en Kweetet.

De paswoorden van deze online leerplatformen kan je vooraan in de schoolagenda vinden (etiket).

De meeste leerkrachten gaven vrijdag op welke oefeningen er moeten gemaakt worden. Zij kunnen de leerlingen van op afstand volgen (wie er wel of niet op werkt, …).

ENKEL indien u vragen heeft over de oefeningen op Bingel of Kweetet, kan u bij de leerkracht terecht ! Zie mailadressen hieronder. Voor alle andere vragen, neemt u contact op met de directeur.

* Oefeningen op Bingel en Bingel Raket zijn “slimme oefeningen“. De inhoud is gevarieerd en volledig afgestemd op het Vlaamse onderwijs. De oefeningen zijn adaptief, het niveau wordt automatisch afgestemd op de vaardigheden van elke leerling.

Contactadressen leerkrachten lagere school:

1A: marjan.demoor@sjcaalst.be

1B: yana.meulenijzer@sjcaalst.be

1C: aster.deloose@sjcaalst.be

2A: mieke.buys@sjcaalst.be

2B: marieke.vermeulen@sjcaalst.be

3A: kimberly.schoukens@sjcaalst.be

3B: steffi.strickx@sjcaalst.be

4A: karolien.platteau@sjcaalst.be

4B: emma.vandewalle@sjcaalst.be

5A: sander.ott@sjcaalst.be

5B: kristien.boterberg@sjcaalst.be

6A: lieven.welleman@sjcaalst.be

6B: tiffany.dekoker@sjcaalst.be

Werk ook op: “Xnapda” 

Vanaf maandag 16 maart tot de paasvakantie biedt www.xnapda.be alle INSTRUCTIEFILMPJES en AUTOMATISATIEFILMPJES van ieder leerjaar GRATIS aan, zodat de leerlingen thuis de leerstof kunnen bijhouden en inoefenen.​​​​​​​

Kleuterschool: kleutersdigitaal.nl 

Kleuters digitaal!

Op kleutersdigitaal.nl kan u apps vinden om de ontwikkeling van kleuters te stimuleren.

Waak er wel over dat kleuters voldoende beweging krijgen en er andere spelmogelijkheden zijn ! Te lang schermbeeldkijken is niet gezond ! Pas vanaf twee jaar mogen kindjes naar de tablet of tv kijken – in de ideale wereld is dat maximaal 1 uur per dag (gezondleven.be).

Corona update

13 maart 2020

10.30 uur

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24.00 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.   

Wat betekent dit voor onze school?

Alle lessen worden geschorst maar we blijven opvang voorzien voor kinderen van wie de ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien (ouders die in de zorgsector werken of maatschappelijk werk bijdragen) en voor kinderen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders.

Huismoeders en ouders die van thuis werken, raden we dus hard aan om de kinderen thuis te houden om verdere verspreiding in te dijken !

Alle externen en volwassenen worden geweerd in de school. De traiteur werd om die reden geannuleerd. Kinderen die naar de opvang komen, brengen dus hun boterhammen mee. De school voorziet drank (water).

Er is elke dag opvang van 7.00 uur – 18.00 uur. Woensdag van 7.00 uur – 12.00 uur (!)

Leerlingen lagere school

De leerlingen van de lagere school krijgen werkbundels mee naar huis om de komende weken zinvol te kunnen doorbrengen. Zorg dat alle turnkledij vandaag meegaat naar huis!

Lokale verlofdag

Vrijdag 20 maart 2020 is de school gesloten wegens een lokale verlofdag. Er is dan ook geen opvang.

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Spreek met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?