Een kind op school, jouw kind of een leraar test positief op het coronavirus. Wat nu?

Een kind op school, jouw kind of een leraar test positief op het coronavirus. Wat nu?

De contactopspoorders contacteren het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (het CLB) als iemand op school besmet is met het coronavirus. Zij zoeken uit met wie de zieke contact had via een contactonderzoek. Zo gaan ze na of die personen waarmee de zieke contact had ook besmet zijn én welke maatregelen zij moeten nemen.

Het CLB heeft daarvoor een stappenplan. Dat stappenplan gebruiken ze ook bij andere besmettelijke ziektes.

Wat doen contactopspoorders en het CLB?

 • Het CLB gaat de contacten van de zieke binnen de school na én belt hen, de ouders, voogd of opvoedingsverantwoordelijke.
 • De contactopspoorders gaan de contacten van de zieke buiten de school na en contacteert hen telefonisch of via sms. Let op voor misbruiken:
  • Enkel het nummer 02 214 19 19 zal bellen.
  • Sms’en gebeurt enkel via 8812.

Wat na het contactonderzoek?

 • Je kind kan op basis van de informatie uit het contactonderzoek in quarantaine worden gezet. Dat gebeurt ook als je zelf ziek bent. Je kind is dan gewettigd afwezig. Je krijgt daarvoor een afwezigheidsattest.
 • Tijdens de quarantaine is het de bedoeling dat je kind thuisblijft en sociale contacten vermijdt.
 • Wordt je kind niet ziek tijdens de quarantaine, dan kan het nadien terug naar school.
 • Wordt je kind ziek tijdens de quarantaine, dan komt je kind niet naar school. De periode van afwezigheid wordt verlengd met een ziekteattest van je huisdokter.

Jouw kind is vermoedelijk besmet met het coronavirus. Wat nu?

Als ouder meld je aan het CLB dat je kind vermoedelijk besmet is met het coronavirus. De testresultaten zijn op dat moment nog niet binnen.

In afwachting van het resultaat, kan je kind niet naar school. De CLB-arts zal contact opnemen met de behandelde arts van je kind.

Als er een sterk vermoeden is van besmetting, beslist de CLB-arts om de nauwe contacten (vriendjes) van je kind, in afwachting van het testresultaat, ook tijdelijk niet naar school te laten komen. Is het vermoeden niet zo sterk, dan wacht de CLB-arts het testresultaat af om de maatregelen voor contacten op school te bepalen.

Wat doet de school als je kind ziek wordt op school of in de opvang?

 • Word je kind ziek op school? Dan contacteert de school je om hem op te halen.
 • Je kind wordt meteen uit de klas gehaald en in een apart lokaal in afzondering geplaatst tot je je kind kan komen halen. Het lokaal en het materiaal waarmee je kind in contact kwam worden ontsmet.
 • Laat je kind testen bij de huisarts of in een triagecentrum. Als de test positief is, wordt iedereen met wie de zieke contact had opgespoord (contactopsporing). Die personen volgen de richtlijnen van het CLB.
Print Friendly, PDF & Email