Inschrijven 2020 – 2021

ARhus : Themacollectie: Educatief pakket Lou: over diversiteit

Instapdagen peuters schooljaar 2020 – 2021

Om toegelaten te worden tot het gewoon kleuteronderwijs is de leeftijd het enige criterium bij inschrijving: een kind moet minstens twee jaar en zes maanden oud zijn voorafgaand aan de instapdatum. De school “verwacht” dat de kleuters zindelijk zijn. De kleuteronderwijzers kunnen immers hun pedagogisch werk niet doen, wanneer ze voortdurend moeten verschonen.

 • Dinsdag 01 september 2020 (eerste schooldag)
 • Maandag 09 november 2020  (na de herfstvakantie)
 • Maandag 04 januari 2021 (na de kerstvakantie)
 • Maandag 01 februari 2021
 • Maandag 22 februari 2021 (na de krokusvakantie)
 • Maandag 19 april 2021 (na de paasvakantie)
 • Maandag 17 mei 2021 (na Hemelvaart)

Wil je graag een kennismakingsgesprek of/en wil je inschrijven? Maak een afspraak! Dan maken we tijd voor jullie vrij!

Via mail: secretariaat.bseikstraat@sjcaalst.be

Via telefoon: 053/ 77 70 49   of   0489/ 31 37 22

Wat meebrengen?

Breng de volgende documenten mee als je naar de school gaat om je kind in te schrijven:

 • Een elektronische identiteitskaart (eID), een isi+-kaart van het ziekenfonds of een ander officieel document waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en de geboortedatum van je kind blijkt
 • Als je kind voorrang heeft: het bewijsstuk waar je dat mee kan aantonen. Een paar voorbeelden:
  • Een bewijs dat je een toelage van de afdeling School- en Studietoelagen krijgt, zoals een brief of rekeninguittreksel

Kan je geen bewijs voorleggen, dan krijgt je kind geen voorrang.

Wat vraagt de school nog?

De school vraagt het rijksregisternummer van je kind. Dat vind je op de eID of de isi+-kaart. Met dat nummer controleert de overheid:

 • Of alle kinderen tussen 6 en 18 jaar aan de leerplicht voldoen
 • Of je kind al in een andere school ingeschreven is

Je moet ook het schoolreglement en opvoedingsproject voor akkoord ondertekenen. Als je dat niet wil doen, kan de inschrijving niet doorgaan.

Als je kind al eerder in een school was ingeschreven, meld je dat aan de nieuwe school.

Welke informatie krijg ik van de school?

Als je je kind inschrijft in een school, krijg je heel wat informatie:

 • Dag- en weekverloop in de school
 • Schoolkosten
 • Voor- en naschoolse opvang
 • Schoolbestuur
 • Opvoedingsproject
 • CLB waar de school mee samenwerkt
 • Manier waarop de school het oudercontact organiseert

Gescheiden ouders

Het beste is dat jullie je kind samen gaan inschrijven op school. Kan er maar 1 ouder gaan? Dan gaat de school ervan uit dat de andere ouder het eens is met de inschrijving. Als de school weet dat die andere ouder niet akkoord gaat, moet ze de inschrijving weigeren.

Ouders die niet op hetzelfde adres wonen, mogen hun kind niet afwisselend naar de ene en dan weer naar een andere school sturen. De school moet zo’n inschrijving weigeren.

Capaciteit 2020 – 2021

Kleuterschool 

Geboortejaar 2018          70/ 28

Geboortejaar 2017          72/ 10

Geboortejaar 2016          96/ 16

Geboortejaar 2015          72/ 8

Lagere school

Eerste leerjaar                 60/ 5

Tweede leerjaar              50/ 1

Derde leerjaar                  50/ 12

Vierde leerjaar                 50/ 14

Vijfde leerjaar                   50/ 4

Zesde leerjaar                   50/ 5

Print Friendly, PDF & Email