Inschrijvingen

Inschrijvingen

KENNISMAKEN MET ONZE SCHOOL

Voor het eerst naar school? Of op zoek naar een nieuwe school ?

Wij maken graag tijd vrij voor een rondleiding in onze dynamische kleuter- en lagere school ! Nadien kan u vrijblijvend inschrijven.

Gelieve op voorhand een afspraak te maken op het nummer 053/ 77 70 49 of via mail: secretariaat.bseikstraat@sjcaalst.be

Bij een inschrijving hebben we het rijksregisternummer van uw kind(eren) nodig. Deze vindt u op de Kids-ID of isi+-kaart.

 

INSTAPDAGEN PEUTERS EN KLEUTERS 

Om toegelaten te worden tot het gewoon kleuteronderwijs is de leeftijd het enige criterium bij inschrijving: een kind moet minstens twee jaar en zes maanden oud zijn voorafgaand aan de instapdatum. De school “verwacht” dat de kleuters zindelijk zijn. De kleuterjuffen kunnen immers hun pedagogisch werk niet doen, wanneer ze voortdurend moeten verschonen.

 

Print Friendly, PDF & Email