Pedagogische begeleidingsdienst

Het schoolteam wordt ondersteund door de eigen sj-begeleidingsdienst.
Dit team werkt vanuit Cebeco (Centraal beleid van de sj-colleges), de koepel van de Vlaamse jezuïetencolleges.

De pedagogisch begeleiders brengen regelmatig een bezoek aan onze school. Zij coachen leerkrachten, individueel of in team. Zij ondersteunen de onderwijskwaliteit van onze school vanuit het Ignatiaans opvoedingsproject en vanuit de verwachtingen van de overheid.

  • Hoofdbegeleider: Dhr. Lieven De Luyck
  • Schoolbegeleider: Dhr. Wouter Vandewalle
  • Begeleider godsdienst: Dhr. Lieven De Luyck
  • Begeleider lichamelijke opvoeding: Mevr. Ingaline Dierickx-Visschers
Print Friendly, PDF & Email