Samenwerking

Sint-Jozefscollege Aalst

Het Sint-Jozefscollege Aalst bestaat uit 4 afdelingen: humaniora Pontstraat, basisschool Pontstraat, lagere school Capucienenlaan en basisschool Eikstraat

Onze scholen worden centraal bestuurd door vzw IÑIGO, Ignatiaanse scholen, gelegen te Pontstraat 7, 9300 Aalst.

UNIKA

Sinds 1 september 2004 vormen 8 Vrije Basisscholen uit de regio Aalst een scholengemeenschap:

Vrije Basisschool Sint-Jozefscollege Eikstraat
Vrije Basisschool Sint-Jozefscollege Pontstraat
Vrije Lagere School Sint-Jozefscollege Capucienenlaan
Vrije Basisschool ‘’De Stip’’ te Erembodegem
Vrije Basisschool ‘’De Luchtballon’’ te Erembodegem-Terjoden
Vrije Basisschool Sint-Vincentius te Gijzegem
Vrije Basisschool te Herdersem
Vrije Basisschool ’’De Vlieger’’ te Hofstade
Op 1 september 2009 is er een negende school bijgekomen:
Vrije Basisschool DVM te Aalst

unika

De naam Unika is een letterwoord dat staat voor ‘’Unie van Katholieke Scholen Aalst’’, maar deze naam heeft ook een betekenis. Een unicum is iets unieks, iets enigs en zo zijn alle scholen in ons samenwerkingsverband en natuurlijk ook alle leerlingen in die scholen uniek, m.a.w. in onze scholengemeenschap willen we loyaal samenwerken met respect voor ieders eigenheid.
In onze scholengemeenschap overleggen directies en schoolbesturen onder andere over het personeelsbeleid, het zorgbeleid en het gebruik van informatica in de scholen.

De coördinerend directeur is de heer Jacques Zaman.

 

Print Friendly, PDF & Email