Evaluatie en rapporten

dikke duimEvalueren

Maandelijks krijgen de leerlingen van de lagere school een rapport mee naar huis.

Vanaf het tweede leerjaar krijgen de leerlingen een puntenrapport.
Onderaan staat er verduidelijking of commentaar van de klasleerkracht. Een rapport is veel meer dan een cijfer na een toets of taak. Het is een proces van observeren, feedback geven en bijsturen.

Het eerste leerjaar start met een aangepast rapport.
Hierop kunt u de verschillende vaardigheden en attitudes van het uw kind terugvinden en opvolgen. Na de kerstvakantie start het eerste leerjaar met een puntenrapport.

 

Print Friendly, PDF & Email