Leefregels

RESPECTVOL – ZORGZAAM – ORDELIJK

Algemeen

Ik behandel een ander zoals ik zelf behandeld wil worden.

Ik ben vriendelijk tegen anderen.

Ik toon respect voor iedereen.

Vechten, ruzie maken of pesten doe ik niet.

Anderen aanzetten om iets fout te doen doe ik niet.

Als ik onbeleefd was of iemand pijn deed, verontschuldig ik mij spontaan.

Op school gebruik ik voorname taal, ik spreek algemeen Nederlands.

In de gang, op de trappen en in de deuropening geef ik voorrang aan bezoekers en leerkrachten.

Eerlijk- en behulpzaamheid worden erg gewaardeerd bij ons op school.

Veiligheid

Ik zorg dat ik ruim op tijd vertrek en tijdig op school ben.

Van huis naar school en terug neem ik de kortste of veiligste weg.

Onderweg let ik erg goed op de verkeersregels.

Ik verlaat de school nooit zonder toelating.

Ik ga in stilte van en naar de klassen en op de trappen.

Bij een ongeval verwittig ik meteen een volwassene in de school.

Tijdens de speeltijden

Tijdens de pauze blijf ik niet in de klas.

Ik speel sportief zonder ruw te zijn.

Ik blijf niet rondhangen in de toiletten of in de gangen.

Afval sorteer ik netjes in de geschikte vuilnisbak.

Ik draag mee zorg voor het groen in de tuin.

Problemen meld ik aan de leerkracht met toezicht.

Bij het belsignaal stop ik met spelen en ga ik meteen naar de rij.

In de eetzaal

Mijn eten breng ik mee in een brooddoos met mijn naam er op.

Ik breng alleen gezonde versnaperingen mee.

Aan tafel blijf ik rustig en verzorg ik mijn houding.

Ik ben stil tijdens het eten.

In de klas

In de klas doe ik mijn best om goed mee te werken.

Als ik iets niet versta, vraag ik om uitleg.

Ik leer mijn lessen en dien mijn huiswerk op tijd in.

Ik zorg er voor dat ik altijd het nodige schoolgerei mee heb,

ook voor het zwemmen en de turnles.

 

 

Print Friendly, PDF & Email