Zorg

Zorg op maat van elk kind

Onze school heeft drie zorgcoördinatoren, één zorgco in de kleuterschool en twee zorgco’s  in de lagere school. De zorgcoördinator staat in voor de verhoogde zorg en werkt vooral op leerkrachtenniveau. De zorgco is het aanspreekpunt voor leerkrachten met vragen rond verhoogde zorg. Hij/zij legt de contacten met ouders, het CLB en andere externe organisaties.

In de kleuterschool bestaat het zorgteam uit een zorgco en 2 zorgjuffen: een zorgjuf voor de jongste kleuters (1P + 1K) en een zorgjuf voor de oudste kleuters (2 K + 3K).

In de lagere school bestaat het zorgteam uit een zorgco en 4 zorgleerkrachten. Elke graad heeft zijn eigen zorgleerkracht. In het eerste leerjaar is de zorgjuf eveneens de zorgcoördinator.

Kleuterschool 

Om de kleuters nauwgezet op te volgen, werken we met een kindvolgsysteem. De kinderen worden drie keer per schooljaar gescreend op verschillende domeinen (taalontwikkeling, denkontwikkeling, morele ontwikkeling, motorische ontwikkeling, …). We organiseren drie keer per schooljaar een individueel oudercontact om de ouders steeds op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelstappen en vorderingen van hun kind.

Elke week wordt elke kleuterklas ontdubbeld. In kleine groep kunnen we de kinderen gerichter observeren en begeleiden. De helft van de klasgroep gaat dan mee met de zorgjuf.

Lagere school

In de lagere school heeft elke graad een eigen zorgleerkracht. Naast individuele begeleiding en remediëring, werken we met niveaugroepen voor wiskunde en taal – in elke klas, voor elke les wiskunde en taal. Op die manier kunnen we werken op maat van elk kind. We noemen dit de Plus-werking.

We zetten sterk in op taal, begrijpend lezen en differentiatie naar boven en naar beneden.

Kangoeroewedstrijd

Jaarlijks nemen we met succes deel aan de Kangoeroewedstrijd, de wereldwijde denk,- reken,- en puzzelwedstrijd. Alsook aan de Vlaamse junior STEM Olympiade voor het vijfde en zesde leerjaar.

LVS (leerlingvolgsysteem)

Met het leerlingvolgsysteem gaan we op regelmatige tijdstippen de vorderingsniveaus van de leerlingen  na.

Een leerlingvolgsysteem (LVS) bestaat uit een reeks toetsen waarmee we het vorderingsniveau van de leerlingen in kaart brengen.

Het LVS voor Vlaanderen is gebaseerd op het Nederlandse Cito-volgsysteem (Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling) en is aangepast aan de Vlaamse onderwijscontext.

Met het LVS kunnen we een momentopname maken. Bijvoorbeeld: wat is de spellingvaardigheid van een leerling op het einde van het 4de leerjaar?

De test laat ons ook toe de vorderingen van die leerling te volgen: hoeveel vooruitgang maakte de leerling  in vergelijking met de vorige toetsafname?

Een LVS geeft een beeld van het niveau van de leerling, van de klas en van de school.

 

Het zorgteam

Kleuterschool: An, Ann en Stephanie

Lagere school: Lara, Karina, Annick, Melissa en Lieselot

Print Friendly, PDF & Email